ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้กรณีสหภาพยุโรปปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทยจะส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

วันที่ลงข่าว: 15/12/17

          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป หรืออียู มีมติปรับความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย รวมถึงด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงานสู่ประชาธิปไตย ถือว่าเป็นมิติในเชิงบวก ทั้งการค้าการลงทุนและการเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่าอียูยอมรับการปรับตัวของการเมืองไทย รวมถึงการยอมรับแผนต่างๆ ที่รัฐบาลไทยวางไว้ โดยเฉพาะความชัดเจนของโรดแมปด้านการเมืองด้านในเรื่องของการเลือกตั้ง โดยมองว่าอียูได้ดำเนินการตามสหรัฐฯ ที่มีการยอมรับประเทศไทยว่ามีการพัฒนาการเมืองที่มีเสถียรภาพ รวมถึงธนาคารโลกที่ชื่นชมไทยในแง่การปรับตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขจัดความยากจน เป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

          นอกจากนี้ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ยังมองว่า อียูยังเล็งเห็นถึงคุณค่าของบทบาทที่ไทยมีในฐานะประเทศผู้ประสานการเจรจาและสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอียู - อาเซียน ในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นได้ครบถ้วน ทั้งเป็นฐานการผลิต ฐานการกระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงมิติทางการเมืองระหว่างอาเซียนได้ง่าย รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก