ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
1221 ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 402
1222 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 เน้นสร้างฐานรากเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรง 308
1223 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 372
1224 มหิดลกับจุฬาฯ ของไทย ติดอันดับ ๑o มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน 369
1225 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ 386
1226 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน 335
1227 มธ เปิดแพทย์/นิติอินเตอร์พร้อมรับเออีซี 489
1228 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ 353
1229 ม.ราชมงคลอีสานตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทุกวิทยาเขต 334
1230 ภาคเอกชนขอตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีเน้นวิทย์-เทคโนโลยีสู่เออีซี 479
1231 ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน 310
1232 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน 361
1233 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 351
1234 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 208
1235 ปภ.เตรียมจัดงาน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ในวันที่ 9 ตค 59 295
1236 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 435
1237 นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ในทุกมิติ 288
1238 ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน 424
1239 ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้ 350
1240 ญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มซีแอลเอ็มวีในไทย 346

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก