ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557

วันที่ลงข่าว: 26/11/13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน ได้สมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรง

นางสาววนิดา จารีย์ จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน ได้สมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรง เพิ่มโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบในจังหวัดและต่างจังหวัดกว่า 20 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา การแนะแนวอาชีพ และการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยด้วยว่า ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน ที่ต้องการหางานทำหรือประสงค์จะเปลี่ยนงาน และผู้พิการที่ไปร่วมงานและใช้บริการตามกิจกรรมต่างๆ ในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน ให้แจ้งตำแหน่งงานว่างเข้าร่วมรับสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่257 หมู่ที่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 – 4362 - 4166 – 7 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก