ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape: From Crisis to Opportunity การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ลงข่าว: 05/10/20

            คุณชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ ผู้จัดงาน พร้อมด้วย อ.กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมการจัดงาน Digital Disruption and  Transformation in  Thailand’s Business  Landscape: From  Crisis to Opportunity การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 8  ตุลาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

           โดยภายในงานจะได้พบกับ คุณกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทิวา ยอร์ค ผู้ก่อตั้ง Kaidee.com คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย  ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับภูมิภาคอาเซียน

           สำหรับนักศึกษา นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ที่มีเอกสารจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานในราคา 350 บาท ที่โรงพิมพ์วชิรดีไซน์ ชมพูนครินทร์ อพาร์ทเมนต์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-9202-2270 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก