ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
121 เสนอพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้สอดคล้องวิถีชาวมุสลิมเน้นภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 305
122 เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม 378
123 เวียดนามเตรียมส่งผู้หญิงเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยปีหน้าเชื่อมโยงอาเซียน 516
124 เวียดนามคว้าแชมป์ประกวดแสตมป์เออีซี 304
125 เวียดนาม เร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน 58
126 เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ประกาศว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ 221
127 เลขาธิการอังค์ถัดแนะไทยปรับตัว ๑๐ ข้อรับเออีซี 338
128 เลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมไทยที่ยุติการถ่ายทอดเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จ และเป็น 4 ประเทศแรกของโลก ที่จะทำให้เด็กเกิดใหม่ปลอดจากการติดเชื้อเอชไอวี 252
129 เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 157
130 เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี 279
131 เร่งเพิ่มสามัญวิศวกรไทยรับงานอาเซียนได้สิ้นปี ๒๕๕๖ 350
132 เร่งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก 352
133 เร่งสร้างคนเก่งอีคอมเมิร์ซพร้อมแข่งขันเออีซี 300
134 เร่งรัฐหาครูภาษาอาเซียน 344
135 เร่งยุทธศาสตร์แรงงานรับเปิดเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน 355
136 เร่งยุทธศาสตร์รัฐร่วมเอกชนสร้างคนคุณภาพตรงตลาดแรงงาน 342
137 เร่งภาคการศึกษาสร้างบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนขาดแคลนสูง 357
138 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน 535
139 เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน 381
140 เริ่มแล้วงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 325

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก