ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
61 ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน 357
62 ไทยตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะคนท่องเที่ยว ๒ หมื่นคนเข้ามาตรฐานอาเซียน 374
63 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน 386
64 ไทยช่วยพัฒนาแรงงานลาวรองรับธุรกิจเออีซี 291
65 ไทยช่วยพัฒนาอาชีวะ CLMV 313
66 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน 335
67 ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน 1,667
68 ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาจัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ 103
69 ไทยจัดประเมินคุณภาพการศึกษาอาเซียนรองรับการขยายแรงงานของบัณฑิตเออีซี 325
70 ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาชีพอาเซียน 354
71 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 225
72 ไทยจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานชาติรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 344
73 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี 380
74 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด 289
75 ไทยคู่ฟ้า ตอน การพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทย 321
76 ไทย-พม่า ร่วมมือการศึกษา 324
77 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ 311
78 ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ 143
79 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู 388
80 ไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมหารือปลดล็อคประเด็นติดขัดที่ยังเหลือก่อนประกาศสรุปผลการเจรจาปลายปีนี้ 78

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก