ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ลงข่าว: 19/01/18

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเดินทางร่วมในคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นประธานร่วมกับอินเดียในการประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมจะทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ และในการประชุม ไทยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และในประเด็นทางทะเล อีกทั้งสนับสนุนให้มีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมจะรับรองเอกสารผลลัพธ์ 1 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาเดลี ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ใน 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก