ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
221 การประชุมโครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ร่วมกับ Singapore Polytechnic International 395
222 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม 541
223 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน 153
224 การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กับความพร้อมสู่ AEC 547
225 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ. 371
226 การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สุดคึกคักประชาชนเข้าชมสองวันแรก กว่า 33,000 คน 171
227 กำหนดให้ครูอาชีวะสอบโทอิคเพิ่มศักยภาพรับอาเซียน 351
228 กี่ชาติไหนหรือพูดภาษาใดเราก็อาเซียนเหมือนกัน 538
229 ก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน" อย่างเป็นรูปธรรม "สุรินทร์" อดีตเลขาธิการฯเชื่อไทยปรับตัวได้ 339
230 ขนส่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แนะคนไทยหากต้องการขับขี่ยานพาหนะในประเทศอาเซียน ใช้ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแบบสมาร์ทการ์ดที่ออกในไทยได้ทันที 343
231 ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน 138
232 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน 329
233 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน" 301
234 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า 131
235 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน 326
236 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเทศไทย และกรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นมาตรฐานฝีมือช่างเดียวกันสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 174
237 คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ 282
238 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เห็นชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก (ทีจิส) ให้เป็นระบบ Big Data ของประเทศ 142
239 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติแต่งตั้งประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทย ในกรอบอาเซียน 346
240 คณะครูและนักเรียนจาก ไวค์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ มาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 148

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก