ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
221 การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กับความพร้อมสู่ AEC 506
222 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ. 330
223 การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สุดคึกคักประชาชนเข้าชมสองวันแรก กว่า 33,000 คน 124
224 กำหนดให้ครูอาชีวะสอบโทอิคเพิ่มศักยภาพรับอาเซียน 296
225 กี่ชาติไหนหรือพูดภาษาใดเราก็อาเซียนเหมือนกัน 470
226 ก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน" อย่างเป็นรูปธรรม "สุรินทร์" อดีตเลขาธิการฯเชื่อไทยปรับตัวได้ 308
227 ขนส่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แนะคนไทยหากต้องการขับขี่ยานพาหนะในประเทศอาเซียน ใช้ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแบบสมาร์ทการ์ดที่ออกในไทยได้ทันที 303
228 ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน 77
229 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน 284
230 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน" 270
231 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า 86
232 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน 283
233 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเทศไทย และกรมอาชีวศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นมาตรฐานฝีมือช่างเดียวกันสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 122
234 คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ 244
235 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เห็นชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจก (ทีจิส) ให้เป็นระบบ Big Data ของประเทศ 100
236 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติแต่งตั้งประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทย ในกรอบอาเซียน 308
237 คณะครูและนักเรียนจาก ไวค์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ มาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 79
238 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค 97
239 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค 96
240 คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม ให้มุ่งไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก 246

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก