ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมอาเซียน มอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ประทเศไทยจะเป็น ประธานอาเซียนในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 13/06/18

           กรมอาเซียน มอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของประเทศไทยที่จะเป็น ประธานอาเซียนในปี 2562

วันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนอนุบาล พระยืน ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จันทบุรี กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียน จะจัดให้มีพิธี ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ

          รวมทั้ง เป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของประเทศไทยในการเป็น ประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก