ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมศิลปากร เตรียมความพร้อมต้อนรับภริยาผู้นำประเทศอาเซียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีของไทย

วันที่ลงข่าว: 21/06/19

          นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร เตรียมความพร้อมต้อนรับภริยาผู้นำประเทศอาเซียน ในโอกาสติดตามผู้นำประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในช่วงเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิถุนายนนี้ การนำชมครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ภริยาผู้นำอาเซียนทั้งความงดงามและได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ล่าสุด ได้ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม ปรับพื้นทางเดินชมให้เรียบแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน  

          สำหรับการนำชมครั้งนี้จะนำเสนอภาพรวมของเรือพระราชพิธี ที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ ผ่านวิดิทัศน์ จากนั้นจะมีข้าราชการกรมศิลปากรเป็นวิทยากร บรรยายภาษาอังกฤษ และนำชมเรือพระราชพิธี พระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร และได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเล แด่รัชกาลที่ 9 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ 

          นอกจากนี้ ยังมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเรือพระราชพิธีของไทย มีความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ที่มีการจัดแสดงเรือสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์มาแต่อดีตโบราณกาล นอกจากนี้ ในส่วนกองทัพเรือจะสาธิตการเห่เรือแต่งกายเสมือนพระราชพิธีจริง อีกทั้งยังจัดเตรียมโปสการ์ดและหนังสือเป็นของที่ระลึกในนามกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับมอบให้ภริยาผู้นำประเทศอาเซียนอีกด้วย  

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก