ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดพัทลุง

วันที่ลงข่าว: 26/02/18

          วันที่ 22 ก.พ. 61 ที่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 34 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

          ทั้งนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงขณะนี้

          นอกจากนี้ใ นปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้ตัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก