ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 ไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีกังวล ชีวิตไม่มีอะไรร้าย อย่าทึกทักเอาเอง ข่าวประจำวัน 403
162 ไม่ธรรมดา น้องยูโรแม้พิการแต่ใจนักสู้ใช้เท้าวาดภาพสุดน่าทึ่ง ข่าวประจำวัน 72
163 ไมโครซอฟต์ ใช้คอนโทรลเลอร์รุ่นปรับแต่งได้ฟื้นฟูกายใจทหารผ่านศึก ข่าวประจำวัน 72
164 ไปรษณีย์ไทยและกรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนคนไทยส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้วเพื่อนำมาจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวประจำวัน 277
165 ไปรษณีย์ไทย เปิดจำหน่ายแสตมป์ฉลองครอบรอบ 50 ปีอาเซียน ด้วยภาพดอกไม้ประจำชาติไทย "ดอกราชพฤกษ์" ข่าวประชาคมอาเซียน 261
166 ไปรษณีย์ไทย ชู 5 ช่องทางฝากส่งสิ่งของไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมรับการขยายตัวของการค้าออนไลน์ทั่วโลก ข่าวประชาคมอาเซียน 300
167 ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี เพื่อทำขาเทียม ข่าวประชาสัมพันธ์ 314
168 ไปดู ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร พัฒนาเด็กเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 430
169 ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ข่าวประจำวัน 310
170 ไทยและเมียนมา เห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ ข่าวประจำวัน 265
171 ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนรอบด้าน เน้นเพิ่มพูนการค้า การลงทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 78
172 ไทยและศรีลังกาเร่งเสริมสร้างความร่วมมือการค้า การลงทุน ผ่านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 121
173 ไทยและฟิลิปปินส์ลงนามบันทึกความตกลงแลกเปลี่ยนครู ข่าวประจำวัน 347
174 ไทยแลนด์เอาท์ดอร์คว้าถ้วยพระเทพฯ ข่าวประจำวัน 380
175 ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 428
176 ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 364
177 ไทยเสนอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 276
178 ไทยเสนออาชีพเภสัชทำงานได้เสรีในเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 380
179 ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 331
180 ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ข่าวประชาคมอาเซียน 321

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก