ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8721 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 635
8722 โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมนำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าวประจำวัน 385
8723 มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ข่าวประจำวัน 537
8724 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประจำวัน 418
8725 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 968
8726 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการดูแลสุขภาพ 18-23 พ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 381
8727 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ข่าวประจำวัน 402
8728 จังหวัดนครศรีฯ จัดงานนัดพบแรงงาน ลดปัญหาว่างงานและปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 490
8729 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 465
8730 รัฐบาลพร้อมผลักดันคนพิการเป็นพลังสังคม ข่าวประจำวัน 365
8731 รบ.จัดโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมคนพิการ ข่าวประจำวัน 483
8732 จังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 4 ข่าวประจำวัน 420
8733 จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 438
8734 พมจ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 395
8735 สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 ข่าวสมัครงาน 451
8736 ทำเนียบเนรมิตทางเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 370
8737 ร่วมกันรณรงค์พัฒนาให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์เป็นที่ยอมรับในสังคม ข่าวประจำวัน 406
8738 พม.เอาใจผู้พิการเพิ่มช่องทางชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ข่าวประจำวัน 389
8739 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ข่าวสมัครงาน 501
8740 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ ข่าวสมัครงาน 557

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก