ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8521 โพลนิด้าหนุน ‘เปิด-ปิด’ ภาคเรียนตามอาเซียน ข่าวประจำวัน 261
8522 โพลผู้พิการหวั่นเปิดเสรีอาเซียนพ่นพิษ ถูกแย่งงานแต่ยังเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผู้พิการ ข่าวประชาคมอาเซียน 309
8523 โพลล์ STC เผย “3 สาเหตุสู่พฤติกรรมกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน” ข่าวประจำวัน 83
8524 โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต.!แพทย์แนะหลัก “F.A.S.T." รู้เร็ว รักษาทัน ข่าวประจำวัน 181
8525 โรงงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น ๆ ข่าวประจำวัน 315
8526 โรงงานขาเทียมพระราชทาน 1 ร.พ ชุมชน ที่ โรงพยาบาลรามันยะลา ข่าวประจำวัน 384
8527 โรงพบาบาลสุรินทร์รับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 424
8528 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการขาเทียม ดวงตาแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประชาสัมพันธ์ 434
8529 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เปิดโครงการอาชาบำบัด เพื่อรักษาเด็กด้านสติปัญญาและอารมณ์ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ข่าวประจำวัน 267
8530 โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 51
8531 โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดโรงงานผลิตและซ่อมปรับแต่งขาเทียมพระราชทาน ข่าวประจำวัน 229
8532 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ห่วงประชาชนเตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อม ตามแนวทาง 5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข่าวประจำวัน 12
8533 โรงพยาบาลตราด ร่วม อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ตามมาตรการ 5ส. 3ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรคอย่างต่อเนื่อง ข่าวประจำวัน 220
8534 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา เชิญชวนผู้พิการเข้ารับการตรวจประเมินความพิการและขึ้นทะเบียนคนพิการ ข่าวประจำวัน 132
8535 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และสร้างห้องน้ำผู้ป่วย ผู้พิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 357
8536 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำพิธีมอบขาเทียมและรถเข็นให้แก่ทหารผ่านศึก เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล ข่าวประจำวัน 325
8537 โรงพยาบาลทหารผ่านศึกทำการตรวจคัดกรองและทำการทำขาเทียมและตรวจรักษาให้ทหารผ่านศึกและผู้พิการ ข่าวประจำวัน 392
8538 โรงพยาบาลบ้านลาดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขบ้านลาดเปิดศูนย์ป้องกันภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ EOC ข่าวประจำวัน 101
8539 โรงพยาบาลปัตตานี จัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน Hand of Life ข่าวประจำวัน 140
8540 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดโครงการ สุขส่งสียง สร้างหนังสือเสียง และพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 301

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก