ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จัดงาน “เปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสตูล (Open House for Disability Education in Satun)”

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

          วันนี้ 20 กันยายน 2562 นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสตูล (Open House for Disability Education in Satun) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

           นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม เปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสตูล “Open House for Disability Education in Satun” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล , สร้างความเข้าใจให้กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลในการทำงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

           สำหรับภายในงาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 พร้อมมอบเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เสนอผลการจัดการศึกษา กระบวนการดำเนินการและการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูล และมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก