ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8301 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม นำนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นกว่า 350 คน ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ ข่าวประจำวัน 394
8302 กศน.เมืองชัยนาท ฝึกอาชีพคนพิการผลิต "รองเท้าสร้างอาชีพ" สร้างรายได้ลดภาระครอบครัว ข่าวประจำวัน 395
8303 นายกรัฐมนตรี รับดอกบานชื่นสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อน พร้อมบริจาคเงินเพื่อขยายการบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาอย่างทั่วถึงและครบวงจร ข่าวประชาสัมพันธ์ 395
8304 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อหารายได้ ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญา ข่าวประชาสัมพันธ์ 395
8305 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 395
8306 อุดมศึกษาไทยสร้างคนรอบรู้ ชูคุณธรรม ก่อนสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 395
8307 จังหวัดแพร่ ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 ข่าวประจำวัน 395
8308 สร้างมาตรฐานบุคลากรท่องเที่ยวไทยรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 395
8309 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวแอพลิเคชั่น Echo English มุ่งหวังกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 395
8310 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 395
8311 SuperSci : “ลองอ่านดู” เครื่องเปิดหนังสือช่วยคนพิการ ข่าวประจำวัน 395
8312 "โยกเยก" ม้าโยกสร้างสรรค์ให้เด็กพิการฝึกโยก ข่าวประจำวัน 396
8313 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 396
8314 จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน ข่าวประจำวัน 396
8315 อบจ.ยะลา สร้างความสุขเด็กพิการ จัดงานรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ข่าวประจำวัน 396
8316 มูลนิธิพระมหาไถ่ จัดค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร ฟรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 396
8317 แนะ นศ.ไทยเข้าอาเซียนต้องมีประสบการณ์จริง ข่าวประชาคมอาเซียน 396
8318 รัฐบาลเร่งพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการทุกมิติ พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แล้วเสร็จในปี 2558 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประจำวัน 396
8319 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 396
8320 กฟน.จัดรถพลังงานไฟฟ้านำผู้พิการทางสายตาชมภาพยนตร์พิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์ 396

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก