ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดงานส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่อาเซียน เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียนด้วยจุดเด่นของวัฒนธรรมในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 27/09/17

        วันที่ 26 ก.ย. 60 เมื่อเวลา 19.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่อาเซียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ บริเวณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมกล่าวว่า วัฒนธรรมของชาวจังหวัดสตูลจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งในระดับอาเซียนและทั่วโลกจะจดจำ เพราะฉะนั้นการพัฒนาสินค้าพื้นบ้านหรือสินค้าท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับอาเซียนได้นั้น จะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของจังหวัด ซึ่งทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมและคิดด้วยกันว่า "เมื่อนักท่องเที่ยวเห็นสินค้าที่เรามีอยู่และซื้อไปฝากคนอื่นๆ ได้อย่างไร" สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องได้มาตรฐานและทำให้จังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียนให้ได้

ซึ่งงานฯ นี้ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เพื่อต้องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งสิ่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และให้เครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

        ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 7 อำเภอ , การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน , การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากตัวแทน 4 อำเภอ และการแสดงจากศิลปินรับเชิญ Todd-Talk @ Satun โดยทอดด์ ทองดี เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดเป็นอย่างดี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก