ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม. กำชับ พก. ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐและภาคเอกชนในภาพรวมของประเทศ

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

วันนี้ (28 ก.ย. 58) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 239/2557-2558 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในเรื่อง “ม. 33 ให้สิทธิคนพิการจ้างงานแค่ไหน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานเครือข่ายคนพิการ และผู้ประกอบการ โดยเปิดเผยสถิติคนพิการตกงานที่มีกว่า 300,000 คน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับ คนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการมีความอิสระในการทำงานที่บ้านในชุมชนของตนเอง ตนได้กำชับให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับคนพิการในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรในการแก้ปัญหาคนพิการว่างงานในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างงานให้คนพิการสามารถทำงานได้ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกมาทำงานข้างนอก

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณี เกิดเหตุการณ์สลด เมื่อชายหนุ่ม อายุ 24 ปี ที่มีอาการป่วยทางจิต เกิดอาการคลุ้มคลั่งคว้ามีดฟันเด็กจนเสียชีวิต 5 คน อายุระหว่าง 5 - 8 ขวบ ภายหลังเล่นกันแล้วส่งเสียงดัง และหญิงท้องแก่ อายุ 33 ปี ผู้เป็นป้าของเด็กที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.เชียงใหม่) เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตครอบครัวของของ เด็กที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก