ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8241 กระทรวงต่างประเทศเสนอภาครัฐของไทยปรับตัวรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8242 สารคดี ไทยคู่ฟ้า ตอน แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย (Echo English) ข่าวประชาคมอาเซียน 355
8243 พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 379
8244 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษามลายู ร่วมหารือวิจัยร่วมด้านภาษาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข่าวประชาคมอาเซียน 234
8245 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาระยอง เขต 2 จัดเสวนาทิศทางการจัดการศึกษาภาคบังคับของระยองเขต 2 ในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 312
8246 รมว.กต.ญี่ปุ่น เตรียมเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิ.ย.นี้ เพื่อหารือทวิภาคีกับ รมว.กต.ไทย รวมถึงหารือความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น การทำหน้าที่ของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 62 ข่าวประชาคมอาเซียน 131
8247 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ ข่าวประชาคมอาเซียน 375
8248 จังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562” ข่าวประชาคมอาเซียน 95
8249 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้า ข่าวประชาคมอาเซียน 93
8250 อาชีวะเอกชนไทยผนึก ๕ ประเทศตั้งสภาอาชีวศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 329
8251 ไทยและศรีลังกาเร่งเสริมสร้างความร่วมมือการค้า การลงทุน ผ่านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 115
8252 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ข่าวประชาคมอาเซียน 296
8253 “พาณิชย์” ปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ พร้อมลุย AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 291
8254 มธ ระดมสมองตั้งเครือข่ายอาเซียนศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 353
8255 การประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 335
8256 เด็กเอกชนตื่นตัวรับเออีซี แห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 326
8257 ก.ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 280
8258 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ข่าวประชาคมอาเซียน 97
8259 มมร.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่จะสำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 290
8260 ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียน เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ข่าวประชาคมอาเซียน 109

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก