ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8241 กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 51
8242 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พร้อมขยายความร่วมมือในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 20
8243 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ข่าวประชาคมอาเซียน 127
8244 กสทช.จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ชวนภาคีไทย-ลาว ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ข่าวประชาคมอาเซียน 282
8245 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ ข่าวประชาคมอาเซียน 72
8246 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัย UiTM ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก ครั้งที่ 6 ข่าวประชาคมอาเซียน 181
8247 ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 530
8248 รายงานพิเศษ เดินหน้าอาเซียน "ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 72
8249 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด ข่าวประชาคมอาเซียน 258
8250 นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไทยให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภูมิภาคและโลก ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 57
8251 เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ ′AEC′ จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ ′ค้าบริการ-นวัตกรรม′มาแรง ข่าวประชาคมอาเซียน 289
8252 อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลา รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 323
8253 นครพนมโรดโชว์พร้อมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 113
8254 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” ข่าวประชาคมอาเซียน 318
8255 เร่งผลิตคนโลจิสติกส์รองรับตลาดเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 301
8256 คนอาเซียนย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยมากอันดับ ๒ ข่าวประชาคมอาเซียน 293
8257 จ.ศรีสะเกษ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมาฆบูชาอาเซียนและนานาชาติสานสัมพันธ์ทำไมตรีในมิติพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 218
8258 ท่องเที่ยวไทยเร่งขึ้นทะเบียนบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนพร้อมเคลื่อนย้ายเสรี ข่าวประชาคมอาเซียน 317
8259 จ.สมุทรปราการ จัดประชุมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 259
8260 จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 225

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก