ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8241 จ.อุดรธานี ขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN-M-OSH รุ่น 2 เสริมสร้างความวัฒนธรรมความปลอดภัย เกิดเครือข่ายกลุ่มแรงงานอาเซียน 4 สัญชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 132
8242 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 351
8243 จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานแสดงสินค้าประเทศลุ่มน้ำโขง KHONKAEN GMS FAIR 2018 ข่าวประชาคมอาเซียน 66
8244 เกษตรพัทลุง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อบรมเกษตรกร เตรียมความพร้อมพัฒนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ข่าวประชาคมอาเซียน 253
8245 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ข่าวประชาคมอาเซียน 45
8246 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เห็นชอบเร่งพัฒนามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการปรับปรุงกฎระเบียบรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ข่าวประชาคมอาเซียน 124
8247 สพฐ.สร้างคนรับทุนญี่ปุ่นรุกอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 308
8248 หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “World HAPEX 2017” ระบุรัฐบาลพร้อมหนุนไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล ติด 1 ใน 5 ของโลก ขณะที่สถาบันฮาลาล ม.อ. เร่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้สู่มาตรฐานสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 197
8249 กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา" ข่าวประชาคมอาเซียน 574
8250 เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 327
8251 เจนวายไทยสนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 369
8252 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชวนทุกประเทศที่เข้าร่วมเวทีเอเปคร่วมมือกันพัฒนาหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาคมโลกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 188
8253 พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเสวนา "อดีตสู่อนาคต ตลาดประชารัฐต้องชม" ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 1 ของหวัดหนองคาย ข่าวประชาคมอาเซียน 62
8254 พัฒนานักเรียนอาชีวะสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ข่าวประชาคมอาเซียน 364
8255 สวนดุสิตโพลพัฒนางานสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 272
8256 เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี ข่าวประชาคมอาเซียน 235
8257 มทร.อีสานเปิดประตูสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 479
8258 ญี่ปุ่นติวความรู้เออีซีแรงงานทั่วอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 334
8259 จังหวัดพัทลุง จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 นี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 184
8260 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน คนที่ 12 แนะประชาชนพึ่งพาตนเองยึดหลักสายกลาง ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา ที่ทั่วโลกร่วมสดุดี ข่าวประชาคมอาเซียน 229

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก