ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการเครื่องช่วยในเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 29/06/15

วันนี้ (24 มิ.ย. 58) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมแก้วโกเมน โรงพยาบาลสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการเครื่องช่วยในเด็กพิการที่มีมูลค่าสูง ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมหลักคือการส่งมอบเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ได้แก่ รถเข็นและเครื่องช่วยเดินสำหรับเด็กพิการ

โดยโรงพยาบาลสตูลร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล ประสานการทำงานค้นหาผู้พิการเด็กที่มีปัญหาในเรื่องความพิการด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งจังหวัดสตูลพบว่า มีผู้ป่วยที่พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้มี 32 ราย ประกอบด้วยการมอบรถเข็น 31 ราย และเครื่องช่วยเดิน 1 ราย ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถเข็นชนิดพิเศษและเครื่องช่วยที่มีมูลค่าสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2554-2558 ซึ่งศูนย์สิรินธรดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ทางหน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลสตูล จึงได้จัดส่งช่างกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสตูลเข้าฝึกอบรมการใช้งานเพื่อนำมาประกอบ และส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการเครื่องช่วยในเด็กพิการที่มีมูลค่าสูง ครั้งที่ 1 นอกจากจะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ด้านการประกอบรถเข็นและเครื่องช่วยเดินสำหรับผู้พิการแล้ว ก็ยังสามารถนำรถเข็นจากการประกอบดังกล่าว ส่งมอบให้กับผู้พิการในคราวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก