ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8181 จ.นครนายก จัดกิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ “วันคนพิการสากล ปี 57” ข่าวประจำวัน 380
8182 ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 380
8183 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ข่าวประจำวัน 381
8184 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน Trang Job Fair 2015" ข่าวสมัครงาน 381
8185 ศธ.ร่วมกองทุนสตรีพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนหญิงไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 381
8186 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต “One Family One หนึ่งครอบครัว หนึ่งหัวใจ” ข่าวประชาสัมพันธ์ 381
8187 โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น รับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 381
8188 ทำเนียบเนรมิตทางเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 381
8189 จังหวัดตราดเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประจำวัน 381
8190 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เปิดให้บริการทางเชื่อม Sky Walk กับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีแล้ว ข่าวประจำวัน 381
8191 รัฐบาลพร้อมผลักดันคนพิการเป็นพลังสังคม ข่าวประจำวัน 382
8192 จ.อุตรดิตถ์ เปิดด่านสากลภูดู่ ไทย – ลาว ต้อนรับประชาคมอาเซี่ยน ข่าวประชาคมอาเซียน 382
8193 เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา ข่าวประจำวัน 382
8194 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เน้นแก้ปัญหา 4 เรื่องสำคัญ ข่าวประจำวัน 382
8195 จังหวัดอำนาจเจริญ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กพิการที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ข่าวประจำวัน 382
8196 ไทยเตรียมเพิ่มการผลิตบุคลากรซ่อมอากาศยานรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 382
8197 พมจ.ชัยนาทจัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข่าวประจำวัน 382
8198 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 382
8199 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานในวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวสมัครงาน 382
8200 เทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ ข่าวประจำวัน 383

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก