ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8101 กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม ข่าวประชาคมอาเซียน 408
8102 จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA : (The Union Media of Asean) ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตามเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 178
8103 วิทยากรจากอาเซียนร่วมประชุมด้านการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวประชาคมอาเซียน 356
8104 "บิ๊กตู่" ชง 3 ข้อมุ่งสู่ประชาคมศก.เอเชียตะวันออก ยินดีพัฒนาการคาบสมุทรเกาหลี ข่าวประชาคมอาเซียน 103
8105 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยงานสัมมนาใหญ่ "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ข่าวประชาคมอาเซียน 74
8106 รัฐสภาไทยพร้อมจัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกับอาเซียนให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และสู่วิสัยทัศน์อาเซียน 2040 ข่าวประชาคมอาเซียน 72
8107 “ประยุทธ์” ถกอาเซียน-ญี่ปุ่น หนุนเร่งรัดเจรจาหุ้นส่วน ศก.แนะลงทุนอุตสาหกรรมริมชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 361
8108 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 465
8109 สพฐ กำหนดครูรู้ภาษาเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 404
8110 ศธ.เร่งร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน รับมือรวมกลุ่มอาเซียนปี ๕๘ ข่าวประชาคมอาเซียน 342
8111 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 106
8112 จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 E-SAN Industrial Fair 2020 ข่าวประชาคมอาเซียน 46
8113 3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC ข่าวประชาคมอาเซียน 84
8114 ปิดฉากเออีเอ็มกรุงเทพฯ ประธานอาเซียน ยืนยันการเจรจา เออีเอ็ม และการเจรจา อาร์เซป มีความคืบหน้า มั่นใจได้ข้อสรุปปีนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 66
8115 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้คำมั่นจะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 262
8116 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู ข่าวประชาคมอาเซียน 330
8117 ศึกษาธิการเร่งจัดทำมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 294
8118 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 108
8119 วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม ข่าวประชาคมอาเซียน 111
8120 ขอนแก่นเตรียมเสนอปัญหาฝุ่นพิษในเป็นวาระอาเซียนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 93

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก