ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา สร้างความสุขเด็กพิการ จัดงานรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (8ม.ค.58) เวลา 10.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดงาน รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยมี นายมุกตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายอาซิส เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายมุกตา มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา" ประจำปี 2558 ซึ่งทาง อบจ.ยะลา ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาสในสังคมเป็นอย่ายิ่ง เนื่องจาก บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นบุคคลพิเศษที่ทุกภาคส่วน จะต้องให้ความสำคัญ โดยที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมของเยาวชน จะเห็นว่า เด็กพิการไม่ค่อยมีโอกาสเข้าร่วมมากนัก เพราะการทำกิจกรรมจะมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ การสื่อความหมาย แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กทั่วไปได้ หากได้รับโอกาส และให้ความสำคัญเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กพิการ การแสดงของศิลปินน้องแบม แบม The voice กิจกรรมการแสดงของนักเรียนพิการที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ นิทรรศการเด็กพิเศษ สวนสนุกสำหรับคุณหนู กิจกรรมแจกของขวัญ ภายในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเป็นการสร้างให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก