ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
21 สอศ.ร่วมมือกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมสร้างความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ ข่าวประจำวัน 285
22 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 170
23 "ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์" พลิกชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 271
24 "เอ็นวี คาร์แคร์" ล้างรถฝีมือคนพิการ ข่าวประจำวัน 277
25 กระทรวงคมนาคม ผลักดันการจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่ง สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 267
26 จังหวัดสุโขทัย รับมอบเก้าอี้สุขาพาสุข เพื่อส่งต่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 329
27 นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวพะเยา ขอความร่วมมือประชารัฐสร้างการพัฒนา เน้นใช้กว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 128
28 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครนายก ข่าวประจำวัน 57
29 พม.ยื่นมือช่วยหญิงสาวพิการสู้ชีวิตที่ จ.ปทุมธานี และเด็กชายพิการใช้เท้าวาดรูปได้อย่างสวยงาม ที่ จ.นครราชสีมา พร้อมเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่ จ.ลำพูน ข่าวประจำวัน 241
30 ย้ายเสาไฟขวางทางขึ้นบีทีเอส เอื้อผู้พิการใช้ลิฟต์ขึ้นลงรถไฟฟ้า-ขยายฟุตบาทเดินทางสะดวก ข่าวประจำวัน 283
31 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดน่าน ที่ห้องรับรองหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ข่าวประจำวัน 30
32 ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มอบอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้พิการ ข่าวประจำวัน 36
33 อ.ด่านซ้าย จ.เลยประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 4/2562 ข่าวประจำวัน 107
34 อำเภอเมืองสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ไหลล้นคันกั้นน้ำแม่น้ำยมตลอดคืนที่ผ่านมา ข่าวประจำวัน 80
35 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : ตลิ่งชัน-บางบัวทอง กทม. ข่าวสมัครงาน 291
36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพศชาย ข่าวประจำวัน 96
37 "จิณจุฑา จุ่นวาที" นศ.พิการหัวใจไม่พิการ ผ่าตัด 24 ครั้ง ลมหายใจยังมี ทุกวินาทีต้องถึงฝัน ข่าวประจำวัน 411
38 "พ่อเมืองปราจีนฯ" มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 256
39 "สมคิด"เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ข่าวประจำวัน 304
40 5 หน่วยงานสุขภาพร่วมมือ เพิ่มผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ข่าวประจำวัน 332

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก