ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ด้านการตลาดและการส่งออกสู่ตลาดสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 6
2 กรมการค้าต่างประเทศ ออกมาตรการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า บรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 22
3 ศูนย์คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลอาเซียน DELSA ส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 ใน จ.นนทบุรี ข่าวประชาคมอาเซียน 27
4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเจาะเมืองหลัก เมืองรอง ส่งเสริมการขายสินค้าไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 27
5 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประชาคมอาเซียน 26
6 ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 37
7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ข่าวประชาคมอาเซียน 40
8 นายกรัฐมนตรีและสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา–อาเซียน หารือกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในอนาคต หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ข่าวประชาคมอาเซียน 37
9 จ.อุบลฯ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 เป็นตัวแทนจังหวัด 5 คนเพื่อเข้าชิงในระดับอาเซียนภายในเดือนเมษายนนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 45
10 จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด ข่าวประชาคมอาเซียน 41
11 ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ “เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” ข่าวประชาคมอาเซียน 42
12 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด มีผู้ผ่านเกณฑ์ 2 ราย ข่าวประชาคมอาเซียน 49
13 ปิดฉากสวยงาม งานจำหน่ายสินค้า OTOP “มนต์เสน่ห์วิถีของดี อุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2" ข่าวประชาคมอาเซียน 46
14 ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆ ของโลก หลังอ็อกซฟอร์ด ลงนามใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ข่าวประชาคมอาเซียน 46
15 ม.อ. ชูแผน โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Medical Hub ข่าวประชาคมอาเซียน 45
16 จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่คัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ข่าวประชาคมอาเซียน 51
17 ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape: From Crisis to Opportunity การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ข่าวประชาคมอาเซียน 48
18 รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์" เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 52
19 อบก. และ JICA พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 45
20 จ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมเฟ้นหาครูผู้เปลี่ยนแปลงศิษย์เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ข่าวประชาคมอาเซียน 53

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก