หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 461
162 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 435
163 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 418
164 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 412
165 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 628
166 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 506
167 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 544
168 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 717
169 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 160
170 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 235
171 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 825
172 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 335
173 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 184
174 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 10
175 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 276
176 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 309
177 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 350
178 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 387
179 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 636
180 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 533

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก