หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 388
162 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 597
163 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 484
164 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 528
165 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 696
166 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 129
167 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 219
168 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 801
169 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 318
170 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 164
171 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 259
172 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 291
173 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 326
174 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 373
175 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 620
176 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 511
177 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 142
178 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 190
179 ทราบหรือไม่ว่า ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนประเภทใดและที่ ใดบ้าง ประชาคมอาเซียน 325
180 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 356

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก