หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 425
162 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 410
163 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 404
164 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 615
165 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 499
166 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 540
167 นิทานชาดก เล่ม 1-3 ส่งเสริมการอ่าน 707
168 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 144
169 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 228
170 นักปั้นน้อย ส่งเสริมการอ่าน 814
171 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 325
172 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 174
173 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 268
174 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 299
175 ธรรมะติดปีก ธรรมะ/ศาสนา 335
176 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือยัง ประชาคมอาเซียน 381
177 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 628
178 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 523
179 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 153
180 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 202

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก