หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 465
102 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 633
103 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 589
104 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 506
105 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 584
106 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 551
107 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 628
108 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 474
109 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 398
110 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 514
111 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 417
112 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 437
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 404
114 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 405
115 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 454
116 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 400
117 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 380
118 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 473
119 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 401
120 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 524

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก