หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 404
102 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 562
103 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 522
104 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 434
105 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 524
106 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 478
107 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 513
108 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 388
109 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 336
110 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 440
111 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 352
112 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 362
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 327
114 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 341
115 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 386
116 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 339
117 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 323
118 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 393
119 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 336
120 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 453

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก