หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 415
102 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 573
103 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 536
104 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 448
105 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 540
106 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 499
107 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 562
108 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 406
109 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 350
110 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 451
111 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 367
112 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 378
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 346
114 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 361
115 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 402
116 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 350
117 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 339
118 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 412
119 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 355
120 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 473

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก