หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 410
102 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 571
103 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 529
104 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 442
105 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 533
106 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 487
107 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 552
108 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 402
109 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 343
110 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 449
111 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 361
112 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 374
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 344
114 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 353
115 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 398
116 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 344
117 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 330
118 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 406
119 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 349
120 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 466

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก