หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 396
102 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 548
103 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 510
104 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 417
105 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 514
106 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 465
107 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 482
108 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 372
109 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 326
110 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 423
111 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 338
112 ราชาธิราช วรรณกรรม/วรรณคดี 347
113 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 311
114 ประชุมโคลงโลกนิติ ส่งเสริมการอ่าน 325
115 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 370
116 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 328
117 ลิลิตตะเลงพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 305
118 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 373
119 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 322
120 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 440

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก