หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
41 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 620
42 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 618
43 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 613
44 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 602
45 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 600
46 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 600
47 สามัคคีเภทคำฉันท์ วรรณกรรม/วรรณคดี 596
48 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 595
49 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 588
50 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 587
51 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 585
52 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 582
53 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 579
54 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 579
55 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 575
56 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 573
57 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 572
58 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 572
59 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 572
60 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 569

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก