หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
41 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 596
42 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 593
43 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 588
44 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 575
45 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 572
46 สามัคคีเภทคำฉันท์ วรรณกรรม/วรรณคดี 571
47 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 567
48 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 566
49 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 566
50 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 565
51 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 558
52 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 558
53 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 557
54 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 557
55 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 555
56 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 553
57 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 551
58 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 546
59 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 544
60 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 542

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก