หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
41 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 560
42 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 559
43 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 556
44 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 544
45 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 541
46 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 535
47 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 535
48 นิทานทองอิน ชุดที่ 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 534
49 สามัคคีเภทคำฉันท์ วรรณกรรม/วรรณคดี 533
50 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 526
51 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 525
52 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 524
53 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 523
54 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 522
55 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 519
56 นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 518
57 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 518
58 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 515
59 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 506
60 ผู้มาเยือน วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 505

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก