หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 414
42 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 402
43 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 457
44 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 77
45 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 720
46 อัศวินเลี้ยงแกะ Shepherd Knight นิยายผจญภัยอันเกี่ยวกับความฝันและจินตนาการบนโลกคู่ขนาน ส่งเสริมการอ่าน 14
47 อันความปรารถนา ธรรมะ/ศาสนา 690
48 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 427
49 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 408
50 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 95
51 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 1,084
52 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 116
53 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 28
54 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 52
55 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 46
56 หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมการอ่าน 1
57 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 299
58 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 430
59 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 456
60 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 109

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก