หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 37
42 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 677
43 อันความปรารถนา ธรรมะ/ศาสนา 654
44 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 398
45 หัวใจนักรบ วรรณกรรม/วรรณคดี 379
46 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 48
47 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 1,044
48 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 81
49 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 259
50 สุภาษิตเล่าจื๊อ วรรณกรรม/วรรณคดี 390
51 สุภาพบุรุษสุดลำบากส์ส์ส์ วรรณกรรม/วรรณคดี 410
52 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 59
53 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 240
54 สิเนหามนตาแห่งลานนา วรรณกรรม/วรรณคดี 333
55 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 637
56 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 629
57 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 560
58 สามัคคีเภทคำฉันท์ วรรณกรรม/วรรณคดี 590
59 สัตว์ทะเล ส่งเสริมการอ่าน 692
60 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 264

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก