หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 447
42 ครอบครัวตัวอย่าง วรรณกรรม/วรรณคดี 7
43 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 776
44 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 596
45 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 680
46 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 503
47 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 397
48 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 541
49 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 472
50 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 51
51 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 121
52 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 126
53 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 298
54 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 482
55 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 365
56 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 413
57 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 436
58 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 101
59 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 473
60 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 1,070

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก