หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 739
42 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 573
43 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 649
44 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 472
45 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 368
46 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 512
47 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 448
48 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 92
49 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 70
50 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 273
51 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 442
52 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 336
53 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 388
54 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 408
55 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 66
56 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 438
57 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 1,006
58 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 707
59 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 569
60 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 408

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก