หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 516
42 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 591
43 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 421
44 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 313
45 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 457
46 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 388
47 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 191
48 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 345
49 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 276
50 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 328
51 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 345
52 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 361
53 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 909
54 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 636
55 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 514
56 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 344
57 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 316
58 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 353
59 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 405
60 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 327

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก