หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 583
42 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 418
43 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 306
44 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 453
45 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 385
46 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 184
47 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 339
48 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 270
49 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 321
50 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 336
51 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 353
52 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 888
53 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 628
54 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 508
55 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 338
56 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 302
57 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 348
58 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 401
59 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 319
60 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจําชาติของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 352

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก