หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
41 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 519
42 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 593
43 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 424
44 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 315
45 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 458
46 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 390
47 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 195
48 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 351
49 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 279
50 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 330
51 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 349
52 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 360
53 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 924
54 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 641
55 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 515
56 ตามรอยพระอรหันต์ ธรรมะ/ศาสนา 347
57 ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ประวัติศาสตร์/สารคดี 322
58 ตำนานละครอิเหนา วรรณกรรม/วรรณคดี 356
59 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 409
60 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 328

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก