หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
241 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 89
242 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 70
243 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 67
244 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 62
245 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 57
246 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 46
247 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 44
248 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 43
249 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 40
250 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 36
251 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 29
252 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 27
253 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 21
254 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 20
255 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 20
256 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 16

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก