หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
241 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 114
242 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 99
243 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 92
244 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 90
245 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 86
246 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 83
247 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 80
248 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 76
249 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 75
250 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 75
251 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 73
252 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 61
253 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 61
254 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 60
255 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 59
256 นิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมการอ่าน 50
257 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 48
258 นิทานอีสป 50 เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน 40
259 เปลี่ยนใจ ธรรมะ/ศาสนา 14
260 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก