หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
241 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 124
242 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 574
243 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 504
244 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 446
245 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 552
246 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 364
247 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 316
248 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 343
249 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 739

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก