หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
241 หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุดพระพุทธศาสนา และจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 76
242 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 112
243 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 79
244 บางระจัน วรรณกรรม/วรรณคดี 70
245 ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ธรรมะ/ศาสนา 64
246 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 39
247 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 51
248 สุขสวนกระแส ฉลาดใช้ชีวิต ในยุคเศรษฐกิจถดถอย ธรรมะ/ศาสนา 48
249 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 58
250 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 55
251 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 38
252 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 36
253 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 26
254 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 32
255 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 40
256 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 41

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก