หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 123
222 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 55
223 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 474
224 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 542
225 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 399
226 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 504
227 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 683
228 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 598
229 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 777
230 ครอบครัวตัวอย่าง วรรณกรรม/วรรณคดี 12
231 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 449
232 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 629
233 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 315
234 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 466
235 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 451
236 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 390
237 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 390
238 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 469
239 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 799
240 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 404

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก