หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 308
222 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 536
223 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 305
224 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 491
225 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 628
226 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 511
227 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 696
228 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 597
229 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 326
230 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 555
231 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 0
232 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 481
233 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 104
234 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 82
235 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 555
236 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 480
237 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 418
238 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 518
239 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 341
240 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 274

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก