หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 471
222 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 325
223 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 640
224 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 14
225 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 604
226 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 355
227 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 322
228 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 211
229 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 333
230 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 594
231 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 329
232 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 520
233 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 666
234 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 538
235 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 722
236 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 626
237 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 355
238 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 586
239 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 75
240 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 502

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก