หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 174
222 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 167
223 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 122
224 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 122
225 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 163
226 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 147
227 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 191
228 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 176
229 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 172
230 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 164
231 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 151
232 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 151
233 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 119
234 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 139
235 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 146
236 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 165
237 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 73
238 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 96
239 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 23

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก