หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
221 วังพญาพราย วรรณกรรม/วรรณคดี 193
222 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 180
223 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 134
224 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 136
225 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 183
226 ธัมมิกสังคมนิยม ธรรมะ/ศาสนา 160
227 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 218
228 พินิจภาษา เล่ม 1 ส่งเสริมการอ่าน 192
229 Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษา/วัฒนธรรม 186
230 สอนลูกพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษา/วัฒนธรรม 185
231 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 170
232 สนทนาภาษาอังกฤษได้ใช้ GRAMMAR เป็นเลือก tense ได้ถูกต้อง ภาษา/วัฒนธรรม 172
233 ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน พูดเป็นเร็ว เก่งไว ใช้ได้จริง ภาษา/วัฒนธรรม 135
234 สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว ส่งเสริมการอ่าน 159
235 มาลีสีเลือด ส่งเสริมการอ่าน 165
236 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 190
237 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
238 นิทานคติธรรม ส่งเสริมการอ่าน 121
239 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 62

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก