หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
201 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 575
202 ดอกสร้อยแสนรัก ส่งเสริมการอ่าน 722
203 ดอกรัก สัตว์แสนรู้ ส่งเสริมการอ่าน 1,034
204 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 452
205 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 78
206 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 415
207 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 394
208 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 342
209 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 455
210 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 279
211 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 91
212 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 100
213 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง ส่งเสริมการอ่าน 18
214 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 453
215 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 519
216 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 375
217 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 481
218 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 655
219 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 577
220 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 750

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก