หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
201 ฉากหนึ่งในชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 416
202 จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม ธรรมะ/ศาสนา 51
203 จดหมายจางวางหร่ำ วรรณกรรม/วรรณคดี 399
204 งู วรรณกรรม/วรรณคดี 376
205 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 326
206 คุณปู่แว่นตาแตก ส่งเสริมการอ่าน 425
207 คีตสังหาร วรรณกรรม/วรรณคดี 265
208 คำให้การชาวกรุงเก่า ประวัติศาสตร์/สารคดี 56
209 คำให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง ประวัติศาสตร์/สารคดี 77
210 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 439
211 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 499
212 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 358
213 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 465
214 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 642
215 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 566
216 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 728
217 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 410
218 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 588
219 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 263
220 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 422

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก