หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
201 ประวัติพระสาวก เล่ม 2 ส่งเสริมการอ่าน 270
202 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ประวัติศาสตร์/สารคดี 277
203 ความสุข...ที่พุทธทาสสอน ธรรมะ/ศาสนา 301
204 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 279
205 คู่มือปฏิบัติ สมาธิภาวนาอย่างง่าย ฉบับสมบูรณ์ ธรรมะ/ศาสนา 263
206 ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน ธรรมะ/ศาสนา 278
207 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 256
208 นิพพาน ธรรมะ/ศาสนา 346
209 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ธรรมะ/ศาสนา 248
210 สิเนหามนตาแห่งลานนา วรรณกรรม/วรรณคดี 259
211 นิทานล้านความดี ส่งเสริมการอ่าน 251
212 สูตรเว่ยหล่าง ธรรมะ/ศาสนา 189
213 นิทานล้านบรรทัด ส่งเสริมการอ่าน 234
214 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 192
215 กระเตงลูกเที่ยว ประวัติศาสตร์/สารคดี 215
216 นักล่าปราสาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 209
217 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 206
218 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 139
219 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 174
220 ทะเลราตรี วรรณกรรม/วรรณคดี 175

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก