หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 669
22 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 664
23 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 661
24 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 654
25 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 651
26 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 648
27 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 645
28 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 642
29 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 638
30 อันความปรารถนา ธรรมะ/ศาสนา 636
31 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 633
32 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 627
33 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 626
34 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 626
35 กริช ธรรมะ/ศาสนา 625
36 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 625
37 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 620
38 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 619
39 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 611
40 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 605

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก