หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
21 สัตว์ทะเล ส่งเสริมการอ่าน 629
22 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 615
23 น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 611
24 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 610
25 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 609
26 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 608
27 นิทานพื้นบ้านไทย วรรณกรรม/วรรณคดี 606
28 อันความปรารถนา ธรรมะ/ศาสนา 599
29 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 598
30 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 590
31 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 587
32 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 587
33 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 583
34 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 578
35 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 577
36 นิทานเวตาล (เวตาลปัญจวิงศติ) วรรณกรรม/วรรณคดี 574
37 กริช ธรรมะ/ศาสนา 573
38 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 572
39 ปู่ เล่น อะไร ส่งเสริมการอ่าน 566
40 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 566

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก