หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 311
22 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 186
23 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 299
24 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 325
25 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 575
26 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 611
27 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 294
28 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 442
29 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 580
30 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 449
31 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 344
32 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 419
33 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 431
34 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 357
35 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 337
36 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 314
37 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 373
38 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 605
39 อันความปรารถนา ธรรมะ/ศาสนา 596
40 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 348

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก