หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 594
22 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 333
23 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 211
24 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 322
25 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 355
26 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 605
27 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 14
28 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 641
29 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 326
30 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 471
31 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 610
32 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 477
33 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 376
34 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 435
35 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 451
36 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 378
37 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 358
38 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 338
39 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 399
40 อาหารว่างเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการอ่าน 633

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก