หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 387
22 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 699
23 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 409
24 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 286
25 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 381
26 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 420
27 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 691
28 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 119
29 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 89
30 เปลี่ยนใจ ธรรมะ/ศาสนา 56
31 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 717
32 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 394
33 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 548
34 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 675
35 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 565
36 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 453
37 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 503
38 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 511
39 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 438
40 อาเซียนศึกษา (Asean Studies) ประชาคมอาเซียน 29

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก