หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 640
22 เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรม/วรรณคดี 363
23 เรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ ภาษา/วัฒนธรรม 246
24 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 351
25 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์ วรรณกรรม/วรรณคดี 385
26 เพลงอะไรเอ่ย ส่งเสริมการอ่าน 644
27 เพรงสนธยา วรรณกรรม/วรรณคดี 61
28 เป็นไทย เป็นพุทธและเป็นสุข ธรรมะ/ศาสนา 48
29 เธอคือชีวิต ส่งเสริมการอ่าน 679
30 เที่ยวเมืองพม่า วรรณกรรม/วรรณคดี 358
31 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 513
32 เจ้าชายน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 644
33 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 525
34 อุดมการบนเส้นขนาน ส่งเสริมการอ่าน 409
35 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 468
36 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 477
37 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 409
38 อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 385
39 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 365
40 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 426

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก