หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 621
22 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 716
23 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 520
24 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 576
25 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 479
26 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 523
27 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 656
28 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 591
29 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 629
30 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 537
31 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 529
32 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,661
33 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 516
34 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 606
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 513
36 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 992
37 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 556
38 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 514
39 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 575
40 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 579

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก