หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 624
22 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 726
23 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 521
24 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 578
25 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 480
26 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 523
27 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 658
28 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 593
29 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 626
30 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 539
31 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 529
32 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,664
33 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 519
34 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 606
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 514
36 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 995
37 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 558
38 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 515
39 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 575
40 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 582

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก