หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 680
22 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 765
23 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 568
24 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 631
25 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 519
26 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 568
27 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 707
28 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 644
29 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 696
30 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 579
31 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 577
32 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,731
33 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 567
34 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 656
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 567
36 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 1,038
37 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 600
38 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 565
39 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 625
40 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 645

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก