หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 598
22 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 698
23 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 506
24 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 557
25 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 462
26 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 508
27 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 636
28 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 567
29 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 607
30 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 522
31 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 506
32 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,603
33 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 500
34 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 583
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 496
36 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 959
37 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 540
38 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 496
39 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 553
40 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 540

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก