หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 บำเหน็จความดี ส่งเสริมการอ่าน 614
22 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 707
23 มลาอิกะฮฺ ธรรมะ/ศาสนา 514
24 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 571
25 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 472
26 สมบัติของผู้ดี ส่งเสริมการอ่าน 517
27 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการอ่าน 647
28 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ธรรมะ/ศาสนา 582
29 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 619
30 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 532
31 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 521
32 มลพิษทางทัศนียภาพ ส่งเสริมการอ่าน 1,638
33 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 511
34 พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งเสริมการอ่าน 597
35 ทุ่งสามร้อยยอด ส่งเสริมการอ่าน 507
36 หนุ่มชาวนา ส่งเสริมการอ่าน 978
37 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 552
38 ด้วยรัก ส่งเสริมการอ่าน 508
39 สำนวนไทย กฏหมาย/อ้างอิง 566
40 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 568

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก