หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 764
2 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 366
3 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 356
4 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 387
5 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 580
6 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 476
7 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 525
8 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 598
9 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 152
10 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 167
11 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 519
12 แผลเก่า วรรณกรรม/วรรณคดี 112
13 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 616
14 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 382
15 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 649
16 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 743
17 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 561
18 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 695
19 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 550
20 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 349

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก