หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 726
2 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 321
3 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 279
4 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 342
5 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 520
6 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 418
7 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 480
8 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 558
9 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 90
10 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 113
11 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 482
12 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 556
13 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 328
14 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 602
15 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 697
16 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 514
17 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 626
18 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 494
19 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 307
20 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 552

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก