หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียงจากน้อยไปมาก หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน ส่งเสริมการอ่าน 708
2 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 313
3 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ วรรณกรรม/วรรณคดี 263
4 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง ประชาคมอาเซียน 336
5 โลกของหนูแหวน ส่งเสริมการอ่าน 510
6 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 412
7 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 475
8 แหม่มเข้าวัด ส่งเสริมการอ่าน 552
9 แสงดาวกลางเมือง ส่งเสริมการอ่าน 63
10 แว้งที่รัก "ชบาบาน" ส่งเสริมการอ่าน 88
11 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 475
12 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 550
13 แก่นพุทธศาสน์ ธรรมะ/ศาสนา 318
14 แกะรอยไอน์สไตน์ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 591
15 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 688
16 เอกภพ เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 505
17 เวนิสวาณิช วรรณกรรม/วรรณคดี 619
18 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 484
19 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 301
20 เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ส่งเสริมการอ่าน 514

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก