หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 36
2 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 47
3 ประวัติศาสตร์เวียดนามใต้เงามหาอำนาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน ประชาคมอาเซียน 48
4 บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า อุษาคเนย์ ยุคคลาสสิก ประชาคมอาเซียน 49
5 สงครามเวียดนาม ประชาคมอาเซียน 62
6 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน ประชาคมอาเซียน 66
7 THE ASEAN WAY ลาว ประชาคมอาเซียน 196
8 THE ASEAN WAY สิงคโปร์ ประชาคมอาเซียน 204
9 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 222
10 THE ASEAN WAY มาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 247
11 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 254
12 THE ASEAN WAY เมียนมาร์ ประชาคมอาเซียน 288
13 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 302
14 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ ประชาคมอาเซียน 351
15 เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไร ประชาคมอาเซียน 357
16 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 359
17 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 361
18 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด่านศุลกากร ประชาคมอาเซียน 365
19 ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใด ประชาคมอาเซียน 375
20 รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร ประชาคมอาเซียน 375

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก