หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 417
2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 652
3 รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร ประชาคมอาเซียน 375
4 อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา ประชาคมอาเซียน 36
5 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 472
6 THE ASEAN WAY กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 222
7 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 615
8 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 425
9 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้ว ยังมีเอกสาร ผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวใน โอกาสใด ประชาคมอาเซียน 375
10 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 515
11 THE ASEAN WAY อินโดนีเซีย ประชาคมอาเซียน 301
12 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 495
13 อาเซียนและประชาคมอาเซียนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ประชาคมอาเซียน 409
14 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa ประชาคมอาเซียน 397
15 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 556
16 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่ ประชาคมอาเซียน 379
17 หลายคนยลพม่า ประชาคมอาเซียน 47
18 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 679
19 THE ASEAN WAY ฟิลิปปินส์ ประชาคมอาเซียน 253
20 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 560

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก