ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 224
22 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 229
23 อย่าปล้น...คนพิการ บทความวิชาการ 200
24 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความวิชาการ 245
25 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความวิชาการ 265
26 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 289
27 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 201
28 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 166
29 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 250
30 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 202
31 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 229
32 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความวิชาการ 250
33 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 210
34 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 241
35 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 270
36 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 262
37 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 228
38 นานาสาระ การเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในสังคม รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 225
39 นวัตกรรมคืนอวัยวะ บอกลาความพิการ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 358
40 Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 428

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก