ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 88
22 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 81
23 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 30
24 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 269
25 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 265
26 อย่าปล้น...คนพิการ บทความวิชาการ 235
27 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความวิชาการ 295
28 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความวิชาการ 338
29 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 337
30 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 225
31 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 184
32 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 284
33 “เงินกองทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 222
34 “การส่งเสริมการอ่านของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 280
35 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความวิชาการ 285
36 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 236
37 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษา รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 262
38 “ครูกับเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 293
39 กังวลไหม หุ่นยนต์ “บอสตันไดนามิกส์” เปิดประตูให้เพื่อนได้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 280
40 การพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 259

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก