ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
2 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 10
3 “แอร์บีเอ็นบี”ปั้นแพลตฟอร์ม มนุษย์ล้อท่องโลก..!! เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 12
4 รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้พิการลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 12
5 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 17
6 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 22
7 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 44
8 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 33
9 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 37
10 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 37
11 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 32
12 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 36
13 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 46
14 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 37
15 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 41
16 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 52
17 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 48
18 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 213
19 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ 221
20 อย่าปล้น...คนพิการ บทความวิชาการ 195

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก