ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
21 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 119
22 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 107
23 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 126
24 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 98
25 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 137
26 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 106
27 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 159
28 “ครูคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 170
29 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 147
30 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 148
31 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 149
32 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 145
33 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 179
34 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 171
35 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 145
36 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 146
37 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 156
38 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 170
39 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 128
40 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 157

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก