ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
1 “โครงการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
2 แอปพลิเคชัน Read for the Blind รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 4
3 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 6
4 “4 พลังที่สนับสนุนคนตาบอด” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 15
5 “แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรา 35 เพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 12
6 “บทบาทของความเป็นแม่” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 15
7 “การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ (PA)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 20
8 “การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33,35 มีผลอย่างไรกับชีวิตคนพิการ/ผู้ดูแล” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 18
9 “กฎหมายแรงงาน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 22
10 “การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 18
11 “การจ้างงานคนพิการทางจิต ตามมาตรา 33,35” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
12 “อาสาสมัครดูแลคนพิการทางจิตเวชในชุมชน (ผู้ช่วยคนพิการ)” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 19
13 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 19
14 นานาสาระ : การท่องเที่ยวของคนตาบอด ร่วมกับ ททท. รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 27
15 “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 33
16 “การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 45
17 “วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
18 8 วิธี ลดคำพูดเสียดแทงจิตใจกับคนใกล้ตัว รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 31
19 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
20 บุคคลตัวอย่าง จาก 80 ปีการศึกษา คนตาบอดไทยบทางลาดแบบพับได้ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 27

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก