ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 “วันครอบครัว” บทความ 3 พฤษภาคม 2021 50
22 “วันผู้สูงอายุ” บทความ 2 มีนาคม 2021 64
23 “องค์กรแห่งความเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่ (สมาคมคนตาบอด)” บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2021 55
24 “มุมมองการสอนลูกพิการ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 81
25 นานาสาระ โรคลมแดด บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2021 63
26 “รางวัลปกรณ์อังสุขศรี” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 76
27 โรคเด็กหัวเล็ก บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2021 85
28 การแข่งขันกีฬาไอวาสเวิลด์เกมส์ 2020 บทความ 16 ธันวาคม 2020 80
29 “การให้ความรู้เรื่องเพศกับลูก” บทความ 15 ธันวาคม 2020 89
30 เกร็ดความรู้ เทคนิคการป้องกันไข้หวัดใหญ่ บทความ 4 ธันวาคม 2020 86
31 “สมัชชาสติปัญญา” บทความ 30 พฤศจิกายน 2020 108
32 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 27 พฤศจิกายน 2020 100
33 “สมัชชาออทิสติก” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 103
34 “การเลือกตั้งกับคนตาบอด” บทความ 17 พฤศจิกายน 2020 117
35 “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กหญิงและสตรีพิการ” บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 97
36 YoungHappy (ผู้สูงอายุ) บทความ 10 พฤศจิกายน 2020 111
37 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของม.ธรรมศาสตร์ บทความ 4 พฤศจิกายน 2020 105
38 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 114
39 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 116
40 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 109

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก