ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
21 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 96
22 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 121
23 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 22 กรกฎาคม 2019 93
24 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 2” บทความ 8 กรกฎาคม 2019 109
25 “การดูแลเด็กพิเศษทางสติปัญญา ตอนที่ 1” บทความ 2 กรกฎาคม 2019 118
26 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ตอนที่ 2” บทความ 1 กรกฎาคม 2019 108
27 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 104
28 “อาชีพคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 17 มิถุนายน 2019 114
29 “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” บทความ 4 มิถุนายน 2019 118
30 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” บทความ 16 มกราคม 2019 52
31 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 304
32 ผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว บทความ 6 มิถุนายน 2018 296
33 อย่าปล้น...คนพิการ บทความ 4 มิถุนายน 2018 269
34 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 371
35 รู้ไหม...สิทธิผู้พิการ มีมากกว่า “เบี้ยยังชีพ” บทความ 31 พฤษภาคม 2018 426
36 AD System เทคโนโลยีช่วยคนตาบอดดูหนัง" บทความ 17 พฤษภาคม 2018 397
37 ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา บทความ 17 พฤษภาคม 2018 255
38 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 204
39 “สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด” บทความ 20 มีนาคม 2018 316
40 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 253

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก