ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 “การรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ” บทความ 19 ตุลาคม 2021 3
2 “วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ” บทความ 17 ตุลาคม 2021 3
3 บุคคลตัวอย่าง จาก 80 ปีการศึกษา คนตาบอดไทยบทางลาดแบบพับได้ บทความ 7 ตุลาคม 2021 4
4 การทดสอบทางลาดแบบพับได้ บทความ 7 ตุลาคม 2021 4
5 น้องพลอย สโรชา กิตติศิริพันธ์ เจ้าของหนังสือ “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” บทความ 10 ตุลาคม 2021 6
6 กิจกรรมวิ่งให้ทัน EP2 บทความ 7 ตุลาคม 2021 6
7 8 วิธี ลดคำพูดเสียดแทงจิตใจกับคนใกล้ตัว บทความ 14 ตุลาคม 2021 7
8 ลิฟต์สะพานลอยแห่งแรกในประเทศไทย บทความ 7 ตุลาคม 2021 7
9 ไทยพาณิชย์ เปิดตัวบริการใหม่เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB บทความ 1 ตุลาคม 2021 7
10 สตรีพิการ : ชีวิตต้องดำเนินไป บทความ 10 กันยายน 2021 8
11 “เทศกาลวิสาขบูชา” บทความ 19 สิงหาคม 2021 12
12 นักเรียนพิการของวิทยาลัยพระมหาไถ่ พัทยา บทความ 10 กันยายน 2021 14
13 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 2” บทความ 13 สิงหาคม 2021 15
14 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1” บทความ 13 สิงหาคม 2021 20
15 “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10” บทความ 13 สิงหาคม 2021 27
16 “สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บทความ 29 กรกฎาคม 2021 27
17 เส้นทางชีวิตของสตรีพิการ บทความ 12 กรกฎาคม 2021 31
18 การขับเคลื่อนงานของสมาคมคนหูหนวกในอนาคต บทความ 1 มิถุนายน 2021 36
19 โครงการS2S Fly High บทความ 14 พฤษภาคม 2021 37
20 นานาสาระ 13 ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมฯ บทความ 14 พฤษภาคม 2021 44

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก