ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 2 บทความ 9 สิงหาคม 2022 4
2 นักวิจัยเยอรมนีประดิษฐ์ ‘อุปกรณ์ช่วยนำทางคนตาบอด’ ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ บทความ 27 มิถุนายน 2022 12
3 “จุฬาฯ” พัฒนาโปรแกรม “ReadMe” แปลงเอกสารรูปภาพเป็นข้อความดิจิทัล บทความ 21 มิถุนายน 2022 17
4 การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 1 บทความ 11 กรกฎาคม 2022 19
5 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 2” บทความ 7 เมษายน 2022 39
6 หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ที่มีอักษรเบลล์สำหรับคนพิการ บทความ 26 พฤษภาคม 2022 40
7 “สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1” บทความ 12 เมษายน 2022 49
8 การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ บทความ 11 พฤษภาคม 2022 49
9 “แคคตัส...เปลี่ยนชีวิต” บทความ 24 มีนาคม 2022 55
10 การตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2022 56
11 “การขับเคลื่อน หน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพของ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” บทความ 4 เมษายน 2022 57
12 “การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 62
13 “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยองค์กรคนพิการ” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2022 62
14 “การสร้างงานในชุมชน ใจดีฟาร์ม” บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2022 64
15 “แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรา 35 เพื่อคนพิการ” บทความ 20 ธันวาคม 2021 64
16 “การระดมความเห็นจากเครือข่ายที่ร่วมงานกับ สสส.” บทความ 22 พฤศจิกายน 2021 66
17 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 2 บทความ 8 มีนาคม 2022 66
18 การทดสอบทางลาดแบบพับได้ บทความ 7 ตุลาคม 2021 66
19 “ข้อเสนอแนะในงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ” บทความ 17 มกราคม 2022 67
20 เพจโลกกว้างข้างทางเท้า ตอนที่ 1 บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2022 68

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก